Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów

Administratorem danych jest embeddedTEAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-541) przy al. Armii Krajowej 14a/4. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: office@embeddedteam.com

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania. 

Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata. 

Dane mogą być przekazane na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji rekrutacji Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca usług IT, usługodawca platformy telekonferencyjnej.